Тermeni și condiții

BVA charter este un site, creat cu scop publicitar și este proprietatea companiei ANNI N.E.P.A.- care desfășoară activități de închiriere catamarane și iahturi, înregistrată în Grecia sub numărul 997061133.

În vederea folosirii serviciilor oferite de acest site, dumneavoastră sunteți de acord cu următoarele condiții:

 

1. Proprietatea intelectuală

Drepturile de autor în cadrul site-ului – imagini, clipuri video, conținut de text sau o altă sursă de informație, prezentate pe site sunt proprietatea noastră și a licențiaților noștri. Toate materialele publicate pe site aparțin autorilor respectivi și toate drepturile sunt rezervate. Orice reproducere neautorizată, distribuire sau orice altă utilizare neregulamentară a oricărui element al site-ului, reprezintă o încălcare a Legii drepturilor de autor și conexe și va fi urmărită penal în mod corespunzător.

 

2. Funcția cu scop de publicitate

BVA charter este un site, creat în scop publicitar, care își alege partenerii cu atenție.  Ne străduim să vă informăm în termenul cel mai scurt cu privire la orice modificare a condițiilor ce țin de serviciile noastre promovate prin aceasta platformă, dar nu răspundem pentru actualitatea și calitatea informatiilor prezentate, sau de informațiile incorecte oferite de către partenerii noștri. Ne străduim să oferim standarde înalte ale serviciilor și vom fi recunoscători pentru orice feedback din partea dumneavoastră cu privire la serviciile oferite, structura platformei sau orice altceva. 

 

3.    Link-uri către alte site-uri

BVA charter este o platformă care menține standarde înalte ale serviciilor. Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri sau resurse de informații online. BVA charter nu răspunde pentru exactitatea informațiilor publicate acolo și nu poate exercita un control direct asupra acestora. 

 

4.    Modificări
Site-ul își menține dreptul de a efectua modificări la condițiile generale, iar noile condiții generale devin valabile imediat după publicarea acestora pe site. Utilizatorii se consideră informați din momentul publicării anunțului despre modificările efectuate, într-un loc vizibil pe site.

 

5.    Informații

Echipa BVA charter oferă pe site informații (itinerarii, recomandări, sfaturi, descrieri etc.), care au un caracter de recomandare, cu excepția condițiilor generale și condițiilor de închiriere a vaselor promovate.

 

 

Condiții generale pentru închirierea vasului

 


1.Rezervare și condiții de plată

1.1.Clientul trimite o cerere în formă scrisă, pe e-mail, spre platforma BVA Charter, proprietatea persoanei juridice ANNY N.E.P.A., sau folosește sistemul electronic de rezervare a lui BVA charter, stipulând:

1.1.1.Vasul pe care dorește să-l închirieze din cele oferite pe platforma BVA Charter;
1.1.2.Perioada de folosire, care nu poate fi mai scură de 7 zile sau dacă se dorește una mai mare, aceasta trebuie să fie multiplu de 7;
1.1.3.Servicii conexe opționale (dacă se vrea folosirea acestora), pe care dorește să le folosească din cele enumerate mai jos;

1.2. În termen de 24 ore de la cererea primită, ANNY N.E.P.A.  va pune la dispoziția clientului o ofertă concretă de preț cu toate condițiile de închiriere.

1.3.După confirmarea scrisă a ofertei din partea clientului, ANNY N.E.P.A. va pune la dispoziția acestuia un contract pentru închirierea vasului și o factură proformă pentru plata în avans.

1.4. În cadrul a 5 zile lucrătoare după punerea la dispoziție a contractului, acesta urmează să fie semnat și plătit un avans de 50% din prețul convenit, ceea ce garantează rezervarea vasului pentru perioada stabilită de croazieră, fapt prin care se consideră că procedura de rezervare a fost finalizată cu succes. Nesemnarea contractului în termenul de 5 zile lucrătoare de la punerea la dispoziție, anulează angajamentul lui ANNY N.E.P.A. să țină rezervate vasul și perioada pentru care s-a făcut cererea.

1.5. Nu mai târziu de 30 de zile înainte de data plecării din port, urmează să fie efectuată și plata pentru restul sumei convenite prin contract, în cuantum de 50 % din prețul convenit.

1.6. Nu mai târziu de o săptămână de la data plecării din port, clientul va trimite spre ANNY N.E.P.A. o listă cu membri echipajului vasului închiriat (grupul de turiști care va urca la bord).

 

2. Închirierea vasului. Vasul este considerat a fi închiriat atunci când:

2.1.există un contract semnat și suma pentru închirierea vasului, achitată în întregime;

2.2.toți pasagerii sunt înregistrați în vederea plecării din port;

2.3.după ce s-a efectuat un instructaj, s-a semnat foaia de instructaj referitoare la condițiile de folosire a vasului și echipamentului de salvare.

 

3.Servicii conexe

3.1.Obligatorii

3.1.1.Atunci când este stabilită folosirea schiperului, închirierea vasului devine obligatorie cu folosirea unui schiper. Respectându-se aceasta condiție, schiperul va fi stabilit de către Proprietarul vasului sau de către ANNY N.E.P.A.
3.1.2.Verificarea vasului după încheierea croazierei. Aceasta se efectuează în port în prezența clientului sau al unui reprezentant desemnat de către acesta.
3.1.3.Igienizarea finală – se efectuează după încheierea croazierei, de către o firmă specializată angajată de către ANNY N.E.P.A. sau de către proprietarul vasului.
3.1.4. Alimentarea rezervoarelor de carburant și apă potabilă – vasul trebuie predat cu rezervoarele pline, așa cum a fost închiriat inițial. Manipularea este efectuată de către schiper sau un reprezentant al ANNY N.E.P.A.
3.1.5.Curățarea rezervoarelor de reținere în larg, se efectuează de către schiper sau client.
3.1.6.Taxe portuare – se plătesc în funcție de folosirea serviciilor portuare.

3.2.Opționale

3.2.1.Folosirea serviciilor de hostess / bucătar sunt în funcție de mărimea, condițiile vasului și opțiunea clientului.
3.2.2.Transfer de la / până la aeroport – în cazul în care clientul a solicitat acest serviciu.
3.2.3.Aprovizionarea vasului cu alimente și băuturi – în cazul în care clientul a solicitat acest serviciu.
3.2.4.Rezervări pentru hotel, închiriere de autoturism, bilete pentru bac etc. – în cazul în care clientul a solicitat acest serviciu.

 

4.Prețurile pentru închirierea vasului și serviciilor obligatorii sau opționale sunt stipulate în fiecare ofertă de preț pentru vasul respectiv / vezi Catamarane și iahturi /.
Serviciile opționale sunt stabilite și negociate în prealabil, după efectuarea unei cereri.

 

5.Modalitate de plată.

5.1.Plățile care se referă la închirierea vasului, se efectuează prin transfer bancar în contul stipulat în contract, conform condițiilor și termenilor de plată.

5.2.Plățile care se referă achitarea depozitul pentru garanție, se efectuează prin transfer bancar în contul stipulat în contract sau în numerar, în euro, în conformitate cu condițiile și termenii din contract.

5.3.Plățile serviciilor opționale se efectuează pe loc, către un reprezentant  al ANNY N.E.P.A. sau direct schiperului.

 

6.Anularea sau modificarea rezervării

6.1.În cazul în care există cerere de anulare sau de modificare a rezervării deja efectuate, clientul este obligat să notifice ANNY N.E.P.A. în scris. Compania are dreptul să calculeze o taxă pentru anulare și să rețină parțial sau integral suma plătită drept avans sau cea plătită integral, în funcție de data rezervării și cea a anulării.

Condițiile concrete pentru anularea rezervării sunt stipulate în ofertă sau în contractul pentru vasul respectiv.

 

7.Depozit

7.1. Depozitul pentru garanție este folosit la recuperarea eventualelor daune sau pierderi, cauzate vasului în timpul croazierei, inclusiv participarea părții în cazul unui eveniment de asigurare cauzate din vina clientului, cu excepția celor care sunt ca urmare a uzurii normale de exploatare sau celor cauzate de schiper, în cazul în care vasul a fost pus la dispoziție cu schiper recomandat de ANNY N.E.P.A. Depozitul se plătește de către client pe cale bancară, în contul indicat sau în numerar, în euro, înainte de plecarea din port și este restituit la întoarcerea în portul de domiciliu după inspecția completă a bărcii. În cazul descoperiri unor daune ale echipamentelor, mecanismelor, velelor, sistemelor electrice sau celorlalte subsisteme, descoperirea lipsurilor sau deteriorărilor mobilierului, din suma depozitului se va reține o sumă echivalentă cu valoarea daunelor, stabilită la prețurile de piață, în vederea recuperării daunelor /lipsurilor/.

7.2. În cazul unui eveniment de asigurare, care duce la reținerea sumei în întregime sau a unei părți din aceasta, clientului i se vor prezenta documente doveditoare pentru cheltuielile efectuate în vederea acoperirii daunelor.

7.3. Valoarea depozitului depinde de tipul de vas care urmează a fi închiriat. Suma exactă a depozitului este stipulată în fiecare ofertă concretă pentru fiecare vas în parte. (link spre Catamarane).

7.4. În cazul unor daune ca urmare a circumstanțelor de forță majoră, care nu au fost cauzate de schiper sau pasageri (condiții meteo nefavorabile, coliziune cu alt vas din vina celeilalte părți, daune cauzate de animale sălbatice etc.) clientul este obligat să înștiințeze fără întârziere compania ANNY N.E.P.A. (link spre Contacte) și/sau portul respectiv și/sau să redacteze un raport cu scopul de a fi predat asiguratorilor.

 

8.Asigurare

8.1. Toate ambarcațiunile au o asigurare obligatorie, care acoperă diferite riscuri în timpul exploatării și navigării pe mare, care este inclusă în prețul de închiriere. Puteți consulta conținutul poliței de asigurare, care la cerere poate fi prezentată clienților. Asigurarea ambarcațiunilor nu include asigurările de viață, de accident, de sănătate sau asemănătoare, cere sunt legate de pasagerii urcați la bord. ANNY N.E.P.A. poate asigura asistență, recomandând anumite tipuri de asigurare sau anumite companii de asigurare, în cadrul cărora să se facă asigurările personale.

 

9.Obligațiile companiei ANNY N.E.P.A.

9.1. ANNY N.E.P.A. garantează faptul că ambarcațiunea va fi disponibilă în locul convenit și la data stabilită, în stare bună, igienizat, alimentat și pregătit pentru croazieră, cu dotările și echipamentele descrise în contract. În cazul în care ANNY N.E.P.A. nu are posibilitatea să pună la dispoziție vasul convenit prin contract, compania va pune la dispoziția clientului un vas asemănător sau de nivel mai înalt decât cel convenit, sau va propune o despăgubire a clientului, conform condițiilor descrise în contractul de închiriere a vasului.

9.2. Să înștiințeze autoritățile, în cazul găsirii unor dovezi sau are suspiciuni cu privire la introducerea la bordul vasului de droguri, arme de foc, precum și alte obiecte sau substanțe care sunt interzise prin lege.

9.3. Să înștiințeze autoritățile în cazul unor suspiciuni pentru efectuarea traficului de persoane cu ajutorul ambarcațiunii.

 

10.Obligațiile clientului

10.1.Să închirieze schiperul propus de ANNY N.E.P.A. (este o condiție obligatorie pentru vasele care se închiriază cu schiper);
10.2.Să nu pună la dispoziție sau să cedeze vasului unei terțe părți;
10.3.Să nu transporte persoane sau mărfuri în scopuri comerciale;
10.4.Să nu efectueze trafic ilegal de persoane;
10.5.Să nu accepte la bordul vasului mai multe persoane decât celor conform listei de pasageri și/sau peste numărul maxim admis pentru fiecare vas în parte;
10.6.Clientul trebuie să păstreze la îndemână lista de pasageri, foaia de instructaj, contractul, polițele de asigurare, facturile și celelalte documente, ce au legătură cu croaziera, pe întreaga perioadă a șederii pe vas.
10.7.Să înștiințeze ANNY N.E.P.A., dacă au intervenit modificări cu privire la numărul de pasageri în timpul desfășurării croazierei;
10.8.Să respecte legile țării gazdă;
10.9.Să nu participe la concursuri sau regate fără acordul prealabil al companiei ANNY N.E.P.A.;
10.10.Să nu conducă ambarcațiunea sub influența alcoolului și/sau a drogurilor;
10.11.Să nu introducă pe vas substanțe narcotice, arme de foc sau alte substanțe și obiecte interzise prin lege;
10.12.Să nu părăsească portul în cazul în care s-a anunțat vânt cu o viteză mai mare de 25 noduri sau în cazul în care autoritățile portuare au emis o interdicție de părăsire a portului;
10.13.Să planifice cu atenție itinerariul său, în așa fel încât 2 zile înainte de revenirea în portul de domiciliu stabilit, ambarcațiunea să se afle la aproximativ 40 de mile marine de acesta;
10.14.În caz de vreme nefavorabilă sau dezastru natural, avarie sau altă situație de forță majoră, clientul trebuie să respecte cu maximă strictețe instrucțiunile de siguranță, date de schiper sau în cazul în care a închiriat vasul fără schiper, să întreprindă toate demersurile prin care să garanteze securitatea ambarcațiunii și a pasagerilor aflați la bord. În acest caz clientul trebuie să informeze fără întârziere un reprezentant ANNY N.E.P.A., precum și respectivele autorități portuare, despre localizarea exactă a vasului și starea pasagerilor;
10.15.Să nu întreprindă activități de pescuit sau scufundări, în cazul în care nu posedă o autorizație valabilă;
10.16.În funcție de condițiile meteo, să evite tensionarea inutilă a catargului, velelor sau frânghiile;
10.17.Să nu permită urcarea la bord a animalelor de companie ( câini, pisici, păsări etc.) fără acordul scris din partea ANNY N.E.P.A.;
10.18.Să curețe rezervoarele de reținere în larg, dar nu mai aproape de 1 milă marină de cel mai apropiat punct de pe uscat;
10.19.Clientul garantează că este răspunzător solidar pentru acțiunile tuturor membrilor echipajului;
10.20.Clientul trebuie să predea înapoi vasul în starea și în formă în care l-a luat în primire și în conformitate cu condițiile stabilite prin contractul de închiriere.
10.21.Clientul este de acord să gestioneze iahtul ca un bun gospodar, respectând legile și regulile din țara în apele căreia navighează.

 

11.Sosire / check in

11.1. Clientul trebuie să ajungă la ambarcațiune la data și la ora la care s-a stabilit în contract.
11.2. Clientul trebuie să prezinte contractul de charter și lista pasagerilor unui reprezentant ANNY N.E.P.A. răspunzător cu predarea vasului.
11.3. Vasul este dat în primire cu rezervoarele de carburant și apă pline și trebuie înapoiat exact în același fel.
11.4. În momentul dării în primire a iahtului/ catamaranului, clientul va primi un scurt instructaj și trebuie să facă o verificare vizuală a inventarului și starea vasului, după care va semna un proces verbal de predare - primire.
 

12.Plecare / check out

12.1. Eliberarea iahtului sau a catamaranului se face la data stabilită în contract (care mereu va fi o zi de sâmbătă) până la ora 9:00. Este obligatoriu ca vasul să ajungă în port cu o seară înainte (vineri) până la ora 18:00 și să înnopteze acolo.
12.2. După încheierea charter-ului, iahtul sau catamaranul va fi dat în primire unui reprezentant al ANNY N.E.P.A., care va verifica starea generală a vasului, inventarul, și conținutul rezervoarelor de carburant și apă.
12.3. Clientul trebuie să reumple rezervoarele de carburant și apă pe cheltuiala sa și să dea vasul în primire cu rezervoarele de reținere golite.
12.4. Dacă iahtul sau catamaranul nu este înapoiat în portul convenit, clientul va acoperi toate costurile legate de relocarea vasului în portul de domiciliu, precum și o despăgubire pentru timpul pierdut cu relocarea (dacă va fi cazul), iar informațiile cu privire la aceste despăgubiri se regăsesc în oferta sau în contractul de închiriere a vasului.
12.5. Fiecare întârziere la predarea vasului, cauzată ca urmare a condițiilor meteo nefavorabil, nu degrevează clientul de responsabilitatea de a acoperi costurile de relocare, precum și despăgubirile de întârziere. Este recomandabil că în ultimele 24 ore din sejur, iahtul sau catamaranul să se afle la o distanță potrivită, care să fie suficientă pentru respectarea termenului de întoarcere în portul de domiciliu.
12.6. Pentru orice întârziere de întoarcere a vasului, mai mare de 1 oră, clientul datorează o despăgubire în cuantumul stipulat în contract și acoperă toate costurile, legate de imposibilitatea ca vasul să fie pregătit și predat următorului client.
12.7. În funcție de dorința clientului, perioada de închiriere a vasului poate fi prelungită. Acest lucru devine posibil după verificarea cu privire la ocuparea vasului.

 

PROTECTION OF PERSONAL DATA


General information


From May 25, 2018. a new Data Protection Protection Regulation, adopted by the European Union on 27 April 2016, entered into force. The regulation aims to ensure the protection of data of individuals from all EU Member States, which requires changes to existing practices with regard to their processing.
ANNY N.E.P.A. meets all the requirements of the new regulation by collecting only individuals' data insofar as they are necessary for the provision of the services and keeping them responsibly and legally.
ANNY N.E.P.A. performs its activity in accordance with the Personal Data Protection Act and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data .

Information about the Privacy Controller
1.Name: ANNY N.E.P.A.
2.EEC: 997061133
3.Central and management address: Athens, Greece; 15, Aristidou str.
4.E-mail: office@bvacharter.com
5.Telephone: +359 888140906

Information about the Data Protection Officer
1.Name: Borislav Borisov
2.Central and management address: Athens, Greece; 15, Aristidou str.
3.Telephone: +359 888140906
4.Email: office@bvacharter.com

Information on the competent supervisory authority
1.Name: Commission for Personal Data Protection
2.Country and address of management: Sofia 1592, "Prof. 2 Tsvetan Lazarov
3. Corridor data: Sofia 1592, "Prof. 2 Tsvetan Lazarov
4.Telephone: 02 915 3 518
5.Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6.Web site: www.cpdp.bg

Reason for collecting, processing and storing your personal data
1. (1) ANNY N.E.P.A. collect and process your personal data in connection with the conclusion and execution of contracts, payments with banks, provision of data in relation to the requirements of the maritime administration Greece on the grounds of Art. 6, para. 1, Regulation (EC) 2016/679.
(2) ANNY N.E.P.A. is an administrator of personal data regarding your data as a user of our services.

Objectives and principles of collecting, processing and storing your personal data
2. (1) ANNY N.E.P.A. collect and process the personal data you provide to us in connection with the use of our services and for the conclusion of a contract with the company and for subscription for the following purposes:
· Individualization of a party to the contract;
· Ensuring the implementation of the contract for the provision of the respective service;
· provision of data related to the requirements of the maritime administration Greece
· registration of a participant in events organized by ANNY N.E.P.A .;
· accounting books;
· static goals;
· sending information messages on services, events, consultations;
· Improve and personalize the service by offering offers, articles, events and other products and services that are right for you, which may be of interest to you;
(2) ANNY N.E.P.A. adheres to the basic principles in the processing of your personal data:
• integrity and severity of return and ensuring an adequate level of security of personal privacy;
·Economic, bona fide and prosperous;
· Restriction of the goals of reversal;
· Relevance to processing goals and minimization of collected data;
· Restriction of preservation in order to achieve the goals;
What kind of personal data collects, revives and stores ANNY N.E.P.A.?
3. (1) ANNY N.E.P.A. performs the following operations with personal data for the following purposes:
· Conclusion and execution of a commercial transaction with a client or a partner - the purpose is to conclude and execute a contract with a trading partner or a client and its administration;
·Delivery of information to the maritime administration;
· Processing queries from the ANNY N.E.P.A ..
(2) ANNY N.E.P.A. processes the following personal data for the purpose of performing the above-mentioned operations - your individualizable data: name and surname, e-mail, telephone, PIN, address, ID number).

Shelf life of your personal data
4. Your personal data is stored by the administrator until your consent to processing has been withdrawn by sending an e-mail, in which case ANNY N.E.P.A. is obliged to discontinue the processing of your personal data, except in the cases when these data require a storage period determined by a legal act.

Dismissal of your consent to your personal data
5. If you do not wish your personal data to continue to be reclaimed by ANNY N.E.P.A. for any or all processing purposes, you may at any time withdraw your consent to processing by sending an email to ANNY N.E.P.A.

Right to Delete ("Being Featured")
6. (1) You have the right to request from ANNY N.E.P.A. delete your personal data, and ANNY N.E.P.A. has the obligation to delete them without undue delay when one of the following reasons is present:
- the personal data are not necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed;
· if you withdraw your consent on which the data reliance is based and there is no other legal basis for the reversal;
· if you object to the processing of personal data relating to you, including for marketing purposes, and there are no legitimate grounds for the processing that will take precedence;
• personal data has been tampered with.
(2) In order to exercise your right to "bind", you should submit a request via email to ANNY N.E.P.A.
(3) ANNY N.E.P.A. does not erase the data he has a legal obligation to store, including for defense against claims made against him or proof of his rights.

Your rights to violate the security of your personal data
7. (1) If ANNY N.E.P.A. identify a breach of security of your personal information that may pose a high risk to your rights and freedoms, we will inform you without undue delay of the violation as well as of the issues that have been or are being taken.
(2) ANNY N.E.P.A. he is not required to tell you if:
· has taken appropriate technical and organizational safeguards for the data affected by the breach of security;
· has subsequently taken measures to ensure that the violation will not lead to a high risk for your resource;
· Awareness would require disproportionate efforts.
Other provisions
8. In case of violation of your rights under the above or applicable data protection laws, you have the right to file a complaint with the Personal Data Protection Commission as follows:
1.Name: Commission for Personal Data Protection
2.Country and address of management: Sofia 1592, "Prof. 2 Tsvetan Lazarov
3.Data for correspondence: Sofia 1592, "Prof. 2 Tsvetan Lazarov
4.Telephone: 02 915 3 518
5.Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6.Web site: www.cpdp.bg